Fr, 05. März 2021 @ 20:36 (Europe/Berlin) | Zeitzone Wählen

Ohne Sieg

Manschaften aus dieser Liga:
Loading...
Name Liga SP G NyO U VO V SzG:KG +/- Sieg-
Anaheim NHL 23 5 0 6 6 12 50:67 -17 8
New Jersey NHL 19 5 1 4 3 10 47:60 -13 8
Buffalo NHL 21 4 1 5 4 12 48:64 -16 5
Dallas NHL 18 5 0 5 5 8 49:48 +1 4
Edmonton NHL 25 13 0 1 1 11 80:79 +1 3
Minnesota NHL 20 8 2 5 3 7 61:56 +5 3
Los Angeles NHL 21 8 1 5 4 8 62:56 +6 3
Detroit NHL 26 6 0 4 4 16 55:86 -31 3
Nashville NHL 23 7 1 3 2 13 54:75 -21 2
Ottawa NHL 26 5 1 4 3 17 69:103 -34 2